Про спілку

Громадська спілка «Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України» (далі – МСПКУ) була заснована у листопаді 2012 року в результаті реформування Харківської обласної асоціації птахівничої промисловості «Харківптахопром».

ГС МСПКУ входить до складу всеукраїнських асоціацій «Союз птахівників України» і «Союз кормовиробників України», що об’єднують великий бізнес і вертикально-інтегровані агрохолдинги в сфері птахівництва та виробництва кормів. В березні 2013 року  здійснено державну реєстрацію Спілки як суспільної галузевої неприбуткової організації.

У липні 2020 р. було прийнято нову Стратегію розвитку Спілки на 2020-2023 роки.

Членами ГС «МСПКУ» є  птахівничі підприємства малого та середнього бізнесу; iнкубаторно-птахiвничi станції,  провідні виробники комбікормів, кормових домішок та преміксів, ветеринарні компанії та профільні науково-дослідні та освітні установи

Географія діяльності Спілки : Харківська, Полтавська, Сумська, Донецька, Луганська, Черкаська, Київська, Львівська, Одеська обл.

Діяльність ГС «МСПКУ» направлена на забезпечення конкурентних переваг виробничої та фінансової діяльності членів Спілки, отримання маркетингових переваг по асортименту та збуту продукції, забезпечення максимальної прибутковости бізнесу.

Основним завданням ГС «МСПКУ» є представлення та захист інтересів малого і середнього бізнесу в сфері птахівництва і кормовиробництва шляхом формування і реалізації політики з поєднання державних і недержавних заходів захисту членів Спілки. З цією метою Спілка надає учасникам і партнерам Спілки усі види методичної, консультаційної, юридичної і представницької допомоги, як в органах державної влади, так і в інших установах і організаціях.

Плани розвитку Громадської спілки «Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України» передбачають подальше вдосконалення організаційно-правових та економічних умов, у яких функціонують малі та середні виробники птахівничої продукції, а також системи надання методичної, інформаційної, організаційної та консультаційної допомоги не тільки членам Спілки, але й малим та середнім підприємствам у галузі птахівництва і кормовиробництва, в тому числі у в питаннях диверсифікації експорту та залученню інвестицій та інновацій.